Her Yıl Çatı Tadilatı Yapmak gerekirmi ?

Geçen suyun miktarı ve büyüklüğü soğuk sıcak farkının yanı sıra : Çatı Yüzey alanına, zamana, ortamların fiziksel özelliklerine, çatı malzeme çeşitlerinin kalitesine uygulama özelliklerine, malzeme kalınlıklarına, kesişme alanlarına bağlı olarak su yağış farkı olan ortamlar arasında değişebilen koşullarda genel bir yorum yapmak gerekirse 6 ay ara ile düzenli kontrol yapılan çatıların ömrü 20 yıla kadar uzanabilir, fakat bu 20 yıılık ara dönem içinde hasar olan bölgelere küçük çatı tadilatı müdahaleleri yapılarak çatı izolasyon görevine devam edebilir.

Çatılarda hangi kısımlarda çatı tadilatı ihtiyacı oluşur ?

İzolasyon eksiklikleri başlangıç aşamasında mahyalar, kesişim noktaları, baca dipleri, mertek aralıklarının düzensizliği, ahşap kısımda hızlı yayılan çürüme gibi sıralanabilir, Yapılması gereken su ve ısı korunuma önlemleri gereği kadar alınarak yapıların su ve neme karşı korunmaları için gerekli birçok önlemin alınmasını çatı tadilatı sağlayacak diye düşünüldüğünde: Yapı ömrünün arttırılmasına kesin olarak katkı da bulunacaktır. Çıkarılan yapı denetim kanunlarıyla çatı su ve ısınım yüklerinin azaltılmasını, iç ortam ve iç yüzey sıcaklıklarının dengeli olmasını saglayarak yoğuşma, su kaçakları gibi istenmeyen maddi manevi zararların önlenmesi ve iç ortam konforunun sağlanması ancak çatı tadilatı eksikleri tamamlanarak oluşturulabilir. Gereken önlemlerin alınması bir çok avantaj sağlamasına rağmen ülkemizde bakımı yapılması şart olan, çatı tadilatı yapımına gösterilmesi gereken özenin Avrupa ülkelerinin ortalama her 6 ayda bir çatı bakımı yaparak gerekli uygulamaları çatı tadilatı yaparak onarımı yapıldığı kıyaslaması yapıldığında bizdeki uygulama, bakımi tespit kontrollerinin oldukça yetersiz kaldığı görülmektedir..